مقالات پژوهشی

ارزیابی ظرفیت مدیریتی سازمان‌های متولی مقاصد گردشگری ساحلی روستایی استان گیلان

ارزیابی توسعه پایدار گردشگری در مناطق روستایی حاشیه کلان‌شهر تهران

گردشگری روستایی چیست?

روستای فیلبند (Filband) مازندران

اثرات گردشگری و فعالیت های تفریحی بر پارک های محلی و مناطق حفاظ شده

ارائه‎ی الگوی برنامه‎ریزی راهبردی توسعه‎ی گردشگری پایدار روستایی

ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گردشگری خانه‎های دوم

دالخانی یکی از زیباترین و بکرترین جنگل های شمال 

تحلیل میراث فرهنگی خانه‌های تاریخی روستای کزج با رویکرد تفسیری

جایگاه کشاورزی سنتی و مدرن در پایداری اجتماعات روستایی