مستند همدرنگ نغمه های عروسی بختیاری

مستند همدرنگ یا نغمه های عروسی به کارگردانی فریدون نجفی بختیاری تهیه شده و درباره ی موسیقی بختیاری میباشد.