Bastan Abad

    بستان آباد

     
 

شهرستان بستان آباد در محل شهر باستاني و گمشده اوجان، بنا شده است. نام او جان از قرن ششم به بعد در اكثر سفرنامه‌ها و كتاب‌هاي تاريخي آمده است. ياقوت حموي مي‌نويسد:
اوجان شهركي است در آذربايجان و با تبريز ده فرسخ فاصله دارد. در راه ري واقع شده بازار و بارو دارد و خرابي در آن راه يافته است.
حمدالله مستوفي در نزهه القلوب مي‌نويسد:
آن را بيژن بن گيو بن گودرز ساخت. غازان خان تجديد عمارتش كرد. از سنگ و گچ بارو كشيد و شهر اسلام خواند و دارالملك ساخت. هوايش سرد و آبش از كوه سهند جاري است حاصلش غله و بقولات بود. ميوه اوجان از اقليم چهارم است. از توابع ناحيت مهران رود شمرده اند. مردمش سفيد چهره و شافعي مذهب‌اند.خواجه رشيد الدين فضل الله همداني درتاريخ مبارك غازاني همه جا اوجان را شهر اسلام خوانده و درباره جشن بزرگ غازان خان در اوجان شرح جالبي آورده است. بعد از غازان نيز اين شهر همچنان آباد ماند و پايتخت ييلاقي بود و مراتع اطراف رودخانه اوجان اقامتگاه تابستاني اردو شمرده مي‌شد.
در كتاب حبيب السير غياث الدين بن همام الدين الحسيني معروف به خواند مير آمده است:
در سال‌هاي بين 740 تا 806 هجري قمري ، حوادث مهمي در اوجان روي داد تا اين كه امير تيمور هنگام عزيمت به تبريز چند روز در قصر غازاني اوجان به استراحت پرداخت و علما و سادات و عرفاي تبريز در مجالس مباحثه در حضور وي شركت كردند. در 823 هجري قمري قره يوسف تركمان، در اوجان از دنيا رفت. در 839 هجري قمري فرمانروايي آذربايجان از طرف شاهرخ به امير جهانشاه در اوجان واگذار شد.فرمانروايان تركمانان و صفويه مدت‌ها در قصر غازاني در اوجان مجالس عيش و نوش داشتند، اما در روزگار فرمانروايي بعدي اذربايجان، حوادث و جنگ‌هاي خونين متعددي اوجان را در معرض انهدام و ويراني قرار داد كه امروزه از آن آباداني و زيبايي فقط يك رودخانه ويك دهستان به نام اوجان در جغرافياي آذربايجان باقي مانده است.

 
  عباس شرقي سهنداباد اوجان شرقي  
  اماميه ايشكه دره علي اباد  
  قره چمن المالو قره بابا  
  قزلجه شيخ جعفر قازان قوزان  
  ازومچي ورگل گلوجه سعيد  
  زرين قبا دهناب زگلوجه  
  حافظ سيرسفلي عين الدين  
  شنگل اباد قراين قرونا  
  كوخالو قره چاي حاج علي نوشهر  
  گلهين گرگر خشندرق  
  يله قارشو گوندوغدي خليله ده  
  قره قيشه منصوراباد قوزلو  
  بنفشه درق ابدار گل قاسم  
  پيرلوجه اقدره كلغان  
  جداقيه چيچكلو مشگين جيق  
  خشگناب چيني بلاغ اقاجان / اتاجان  
  داش اتان / دانش اباد خاچيك تازه كند/ امين اباد  
  زگلوجه دلي قوروقچي كنگرلو  
  سعدي ساري گوني ينگجه  
  قاشقاي قبله مسجد اغچه كهل زماني  
  قره بابا قلعه جوق سفلي باشبلاغ  
  قران قيه قلعه جوق عليا جغر  
  قييش قورشاق گلشن اباد جوريم  
  گجين هيكل اباد عباس غربي  
  گلوجه سيرعليا شيروانه ده  
  ملامحمود سيروسطي الخلج  
  نارين ملاقاسم چيني بلاغ  
  شبلي مجيداباد بهجت اباد  
  سعيداباد اوجان غربي احمداباد  
  ايرانق بنه كهل پيرسلطان  
  ثمرخيزان چرزه خون اغچه كهل رجبانلو  
  متنق حسن كهل سلطانگه  
  شبلي قره كوشن باشكند  
  قزلجه ميدان باش سيز پستكان  
  كندول جوقان بزرگ چرم خوران سفلي  
  قوريگل حصار سرخه  
  الانق گل آخر ينگجه  
  امين اباد اغوراباد تازه كند  
  تازه كند باشسيزاوجان شيخ بيگلو  
  كر امرالله طبقلو  
  يوسف اباد عليجان علي گاو /علي گو  
  گله خانه قوروقچي رود /چاي قوروقچي كورملا  
  هراب اشرف اباد چرم خوران بالا  
  اسفنگره جوقان / جوقان كوچك دره چه / دره چي  
  تركه داري خيراباد سرخه /سرخه ساروخليل  
  علي اباد قلعه عليا قپچاق  
  قيصناب موسي قيه ابوالحسن قزل احمد  
  كزبين پشيكلو نوساله  
  نوجه ده كوه قازانچاي ديبكلو  
  ارشتناب شاه ميرس قره بلاغ  
  اعناب/ امن اب قديم اغچه كهل قره چاي نقشي  
  خيره مسجد اسب اباد گنبد  
  زينكش بهادر مهرانرودجنوبي  
  مهرانرودمركزي تندراغاج ايقرچمن عليا  
  كردكندي زنگبار ساران  
  قرنجه   كرگان قديم  
  نوجه ده سادات   حاج اقا  
  جانبهان   اغبلاغ  
  سقين سراي / سكان سراي   سيسان قديم  
  اشدلق سفلي   نهر  
  الوندي   هلان  
  تركمپور   ايقرچمن سفلي  
  ابريز   اكين اباد  
  انباردان   خاتون اباد  
  طوراقيه   ديزناب  
  آتباتان   مياردان  
  سيه ناب /سين اباد /سين اب      
  گورچين      
  اشدلق عليا      
  انرجان      
  زيركان      
  قلعه قاضي /قلعه بالا      
  قوزلوجه (شيرين بلاغ )      
  كلو      
  تازه كند