Germi

   گرمی

     
 

 
منطقه گرمي از كهن‌ترين منطقه‌هاي دشت مغان است و آثار تاريخي به دست آمده از آن نشانگر قدمت آن است. بقاياي برخي از آثار تاريخي گرمي‌ عبارت‌اند از :
قيز قلعه‌سي، هاچاتپه‌سي، آقا علي تپه‌سي، تپه مطلب، اسلام تپه‌سي و قلعه يل سويي كه بيشتر آن‌ها مربوط به دوره اشكاني هستند. در اطراف گرمي، چند اثر تاريخي در محوطه يك گورستان قديمي به نام گبر، كشف شده است. در اين منطقه، به زيارتگاه اجاق مي‌گويند. از جمله اين اجاق‌ها‌، اجاق بيرزند در روستاي برزند معروف به مقبره محمد بن حنفيه است. اجاق آلازار نيز در گوشه مسجد روستاي آلازار قرار دارد.

 
  پائين برزند انگوت غربي انگوت شرقي  
  ارزنق اقامحمدبيگلو كورامالو  
  اسمعلي كندي زيوه اقاورديلو  
  تكبلاغ شرفه قره خان بيگلو چنار  
  توسانلوي برزند قورئ درق صالح بيگلو  
  دامداباجا وليلو محمدتقي كندي  
  زرگربرزند شهيدمحمدپور / سامانلو اروج عليلو  
  شهماربيگلو سرواغاجي /سليم اغاجي تپلقا  
  قاسم كندي قره اغاج پائين صياداباد  
  نصراله بيگلو گوده كهريز خان محمدلو  
  ماكريوشوندره سي لكوان عباس عليلو  
  ابراهيم كندي سيدلر گرمي انگوت  
  احدبيگلو ولي بيگلو ملالو/مالالار  
  اقداش عليا ديك داش پنجه علي خرابه سي  
  اقداش سفلي ايلخچي /قشلاق ايلخچي پيرلو  
  تكدام برزند دانيال جبيلو  
  حاج احمدكندي قره اغاج بالا درگاهلو  
  حسين خانلو لكرابادعليا شوردرق سفلي  
  داشبلاغ برزند هيزان هديلو  
  درگاهلوي برزند باغشلو يل سويي  
  دميرچي دره سي سفلي قويطول قباله كندي  
  دميرچي دره سي عليا ادام دره سي سفلي محمدقلي بيگ لو  
  شرفه ادام دره سي عليا سيداباد  
  طاوس دره سي اغ تپه چنار  
  علي محمدلو اللهيارلو اوچبلاغ  
  قلعه برزند سيدمحمدلو جمولو كندي /جملو  
  ماراللوي كلبلو شورستان داشقاپو  
  ميكائيل دره سي عالي قاپو شاعرلو  
  نوراله بيگلو كدخدالو شهبازلو  
  اجارودغربي كينو اصغرخانلو  
  بنه گوني كند قشلاق جدا/جداقشلاقي  
  جين كندي لكرابادسفلي قيلولو  
  دريامان نولو/ اسمعلي كندئ جهانگيرلو  
  ديزج عمارت قطارسفلي  
  بيلداشي چاروق داش قطارعليا  
  تولون خسبك نريمان  
  مغوان فرخ لو برون قشلاق سفلي  
  تكانلو مردان كهل قشلاق  
  اون بيربيگ لو حاجي عباس كندي تكبلاغ انگوت  
  بشيرلوي عليا انجيرلو جلدك  
  چونزه عليا پيره پيرلو چات قشلاق بالا  
  رحيملو تولان ساري لار  
  شوربلاغ دليكيارقان شوردرق عليا  
  گيلارلو سلوك قشلاقي قربانلو  
  مجيدلو قراجه اغل قشلاق بخشعلي  
  شهرك وليعصر قوزلو ماراللوي جعفرقلي خانلو  
  ارمارمشهدلو كهنه كند تكه چي  
  انگورد چنار خانعلي دره سي  
  اولي كندي مسجدلو زارع اباد  
  بشيرلوي سفلي پلنگلو شعبانلو  
  تازه كندلنگان اجارودمركزي منصورلو  
  تكدام اوجاق الازار اني  
  تولير امراهلو اظماره عليا  
  غفاركندي ايلخچي سفلي اني عليا  
  چونزه سفلي حسن كندي چلك  
  چونگنش خانبلاغي رمضانلو  
  قره قوچ /حجت اباد زنگير قنبرلو  
  خان كندي اژدرلو اليله  
  داش بلاغ القناب اني سفلي  
  سليمانلو ايلخچي عليا اني وسطي  
  عزيزلو حمزه خانلو تپه  
  لسكه درق قهرامانلو قوزلو  
  لله بلاغي ماه پري اظماره سفلي  
  لنگان اجارودشمالي اليله سر  
  اجارودشرقي ارانچي بيعرق  
  افسوران انگورتلارسفلي تازه كندقره بلاغ  
  پرمهر چونه خانلو تنگ  
  كلانسورا سيدكندي داشديبي  
  ميراب شكراب ساري درق  
  اوماسلان عليا شكرلوي سفلي شاون سفلي  
  درمانلو فرضي كندي شاون عليا  
  دميرچي سفلي هاچاكندتازه قره بلاغ  
  كريملو قاطريوران سفلي قره ياتاق  
  مهره قاطريوران عليا گيگال  
  اوچ اغاج بابي كندي آزادلو  
  شيلوه عليا بهرام اباد ازادلو  
  كلان بيك باغي پرچين سفلي  
  وان سفلي حواس كندي عبابيگلو  
  وانستانق خامسلو كردلر  
  هاچاكنددرمانلو ساري نصيرلو اقاحسن بيگلو  
  پيره خليل شكرلوي عليا پرچين عليا  
  پيله درق شوردرق اني درويش گورنمز  
  تازه كندموران صغيرلر رحيملوي موران  
  جنگان قزل گوني زنگبار  
  سياوش كندي كچلر سلاله  
  اوماسلان سفلي كله سرسفلي صمدلو  
  لجاير كله سرعليا كمرقيه  
  ميخوش مشهدلو اروج اباد  
  وان عليا نجفقلي قشلاقي باقرلو  
  همه شان نقاره اكبراباد  
  يل دگرماني   تپه باشي  
  اوچه   درين كبود  
  ايل خانلار   قره قشلاق  
  بورك اباد   مهدي خانلو  
  تمرداش   هادي بيگلو  
  دميرچي عليا      
  سيدلرزهرا      
  سينه سر      
  سيه      
  شيلوه سفلي      
  علي ورديلو      
  كولاتان      
  يدي درق