Noshahr

   نوشهر

     
  زانوس رستاق توابع كجور پنجكرستاق  
  دلسم كجور بسطام  
  پول واشكن چتن  
  پيده شهرك صنعتي كجور عاليدره  
  اسلام اباد ترخانلش فيروزاباد  
  سجار انگيل كاني  
  اطاق سرا سريوده منجير  
  كندلوس صالحان خورشيداباد  
  لرگان فيروزكلاسفلي حيرت  
  نيچكوه بركن دشت نظير  
  اويل كهنه ده سمائ  
  كشكك چمركوه كنيس  
  نيمور انگاس كي كوه  
  گتكش پي چلو لشكنار  
  ويسر خاچك ناصراباد  
  استانكرود شاه ناجر نيرس  
  خوشل فيروزكلاعليا نپر  
  زانوس كنگر پل ذغال  
  كياكلا ليگوش حسن اباد  
  كينچ نيتل دواب كجور  
  گيل كلا هزارخال ساروس  
  مونج بين كندوسر  
  چناربن كليك كنديس كلا  
  چورن كدير لله بيجار  
  كوهپرسفلي بلده كجور لعل تازه اباد  
  كوهپرعليا صلاح الدين كلا سنگ جار  
  لاشك علي ابادعسگرخان جهان زار  
  ميركلا اندرور هزارسم  
  كالج كتو خيرودكنار  
  عزت چيلك عليا علي ابادمير  
  ونوش چيلك سفلي نجارده  
  علويكلا چلندر خيرودكنار  
  خضرتيره دزدك شمع جاران  
  خضرتيره كهنه سرا بندپي  
  نارنج بن ملكار سيدعلي كياسلطان  
  منوچهركلا پيكلا كشك سرا  
  ميانك تاج الدين كلا موسي اباد  
  بازياركلا تسكاتك تازه اباد  
  حسن اباد ديزركلا هلستان  
  وازيوار ملاكلا لتينگان  
  بنجكول سفلي حمزه ده سفلي خيرسر  
  سياه رود حمزه ده عليا نيرنگ  
  فراشكلاسفلي حوض كتي اميررود  
  فراشكلاعليا سنگ سرا سنگ تجن  
  نوده   ابندانك  
  پاشاكلا   مزگا  
  ويلاشهر   شكري كلا  
      كردي كلا  
      درزي كلا  
      شب خسكاج  
      مارگيرده  
      بهجت اباد  
      شريعت اباد  
      كوركورسرعليا  
      سنگتو  
      شهرپشت