Chaloos

   چالوس

     
  كوهستان كلاردشت بيرون بشم  
  رزان پيشنبور حريث  
  ليكر مكارود سنارعليا  
  متكارودبار والت كلنو سفلي  
  مرادچال ونداربن گوئ ترسفلي  
  ميچكار ونه نو پردن گون  
  انگوران بشي دره سركا  
  بيجده نو خربزه چال گوي تر عليا  
  پولادكوه شكركوه اغوزداربن  
  پولادكوه سر طويدره برار  
  چاك بزه كرديچال چلاجور  
  چهارباغ بازارسر ديمو  
  دزماكتي پيمبور سمائ  
  دلير پي قلعه سنارسفلي  
  ده شهر كلمه شهرستان  
  سرچشمه كوهپر شهري  
  طوير واحد كلارك  
  مكار هليستان گلامره  
  ناتر اطاق سرا گرمابك  
  واسپول اكاپل گل كاه  
  هلي هشت اويجدان كلنوعليا  
  الامل تلوچال ازار  
  پل زنگوله طائب كلا بامشي پشته  
  خاكك تبرسو بلبل كوه  
  دزدبند عثمان كلا بنفشه ده  
  سياه بيشه كردمحله به كله  
  گرم رودبار كلي چال بيري  
  وركلا لش سر خشكدره  
  ولي اباد كلارستاق شرقي سنگ سرك  
  هريجان اكبرابادبالا سيرگاه  
  پنجك چنس كنس هال  
  كريم اباد سينوا گوهركلا  
  كل پشت عرب خيل لرگان  
  لاروسر زوات شرق لورچال  
  علي اباد علوي كلا نرگيسان  
  پوستين اباد اكبرابادچالوس درياچه ولشت  
  مرگن پل كرات راوه  
  كندوان گرامجان كلارستاق غربي  
  سيدكلامسر داركلاعليا سنگ وارث  
  ماسال اشكاردشت سيب ده  
  ميانك بورسر هچيرود  
  اليت تجنكلاعليا امامرود  
  تله فرج اباد مسده  
  چال زمين مازوپشته هرطه كلا  
  دهنار تازه اباد اهنگركلا  
  ساتره حسين ابادعليا پيچده  
  فشكور طلاجو دوجمان  
  كتير محمداباد كياكلا  
  كنس دره مهدئ اباد نورسر  
  گيجان اكبرابادپائين اكبراباد  
  مچر ايشبن عليا چاخاني  
  مرس تجنكلاسفلي دلگشا  
  نوكرس حسين ابادسفلي سردابرود  
  پل اوشن سرچشمه كلاچان  
  صيدخانه سر علي اباد چالوس محمدحسين اباد  
  كلارك سينواچشمه اوجا كله  
  مكارود شهرك مصطفي خميني عباس كلا  
  اشكارلت ايشبن سفلي كريم اباد  
  اشير زوات غرب گيل كلا  
  باندرسفلي سليم اباد ميانده  
  باندرعليا شهرارا ميانكي  
  پي رجه   نجاركلا  
  ميجلار   نعمت اباد  
  ولشت   شهرك شهيدرجائي  
  لارك