معرفی طبیعت بکر دره شیرز، دره‌ای در شمال باختری شهرستان کوهدشت