روستای «سمقاور»، پایتخت منبت ایران

‌روستای «سمقاور» استان مرکزی با ۸۰ کارگاه و ۳۵۰ هنرمند فعال در رشته منبت چوب به عنوان پایتخت منبت ایران ثبت ملی شد. ۹۰ درصد مردم روستای «سمقاور» در شهرستان کمیجان غیر…